Las | Constructie | Machinebedrijf | Logran

Geschiedenis

Adrie Bal en Heteren zijn onlosmakend met elkaar verbonden. In 1973 richtte Adrie Bal zijn lasbedrijf op in Renkum. Niet lang daarna verhuisde het bedrijf naar Heteren. De pragmatische aanpak en het oplossingsgericht denken van Adrie zorgde voor een gestage ontwikkeling van het bedrijf en een vaste klantenbestand waarover we trots zijn om nog steeds mee samen te werken.

Begin 2019 heeft de familie Bal besloten om het bedrijf over te dragen aan Stefan Loman en Harm Grandia. Deze overname betekend welliswaar een einde aan de naam “Bal” als bedrijfsnaam, de gedachte en mentaliteit blijft onveranderd, de klant staat centraal.